Tập đọc: Ông ngoại

  • Tập đọc: Ông ngoại trang 1
O Tập đọc
ÔNG NGOẠI
g Trả lời câu hỏi
Thành phố vào thu có gì dẹp ?
Trả lời : Thành phố vào thu có nhiều nét đẹp : trời xanh ngắt trên cao, xanh như đòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.
Ông ngoại giúp bạn nhỏ di học như thế nào ?
Trả lời : Ông ngoại giúp bạn nhổ chuẩn bị đi học : ông dẫn đi mua vở, chọn bút, ông hướng dẫn cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dạy những chữ cái đầu tiên.
Tìm một hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đên trường.
Trả lời : Tuỳ các em chọn
Có thể chọn hình ảnh sau : "Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống". Tiếng trông buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
Vì sao bạn nhỏ gọi ông là người thầy đầu tiên ?
Trả lời : Bạn nhỏ gọi ông ngoại mình là người thầy đầu tiên vì ông đã bước đầu giúp bé chuẩn bị và làm quen với nhà trường với việc học tập.
Nội dung: Tình cảm của ông cháu rất sâu đậm, ông hết lòng chăm lo cho cháu, cháu luôn luôn biết ơn ông.