Tập đọc: Ngày khai trường

  • Tập đọc: Ngày khai trường trang 1
+ Tập đọc
NGÀY KHAI TRƯỜNG
+ Trả lời câu hỏi
Ngày khai trường có gì vui ?
Trả lời : Ngày khai trường ai cũng thấy vui vì được mặc quần áo mới, được gặp lại bạn bè tay bắt mặt mừng, được gặp lại các thầy giáo, cô giáo, được nhìn lá cờ bay như reo trong gió thu, được nghe lại tiếng trống trường.
Ngày khai trường có gì mới lạ ?
Trả lời : Ngày khai trường có nhiều cái mới lạ : nhìn các thầy các cô thấy ai cũng như trẻ lại, nhìn bạn bè thấy ai cũng lớn cao hơn. Ngày khai trường còn được xếp hàng vào lớp mới để bắt đầu một năm học mới.
Tiếng trống khai trường như muốn nói điều gì với em ?
Trả lời : Tiếng trống khai trường như muốn thúc giục em phải hăng hái bước vào năm học mới, phải tranh thủ thời gian để học hành, phải cố gắng thi đua học tập với bạn bè để ai cũng khá, cũng giỏi.
Nội dung: Niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường.