Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
  • Luyện từ và câu trang 2
+ Luyện từ và câu
1. Xếp các từ đã cho vào hai nhóm :	
Chỉ sự vật quê hương
cây đa, dòng sông, con đò, mái đình, ngọn núi, phố phường
Chỉ tình cảm đối với quê hương
gắn bó, yêu thương, yêu quý, thương yêu, bùi ngùi, tự hào
Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay cho từ quê hương :
Tây Nguyên là què cha đất tổ của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
Ngoài các từ quê cha đất tổ, có thể thay từ quê hương bằng từ quê quán, nơi chôn nhau cắt rốn.
Những câu nào trong đoạn dưới đây được viết theo mẫu Ai - làm gì ?
Trả lời : Đó là các câu :
Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.
Cha tôi trả lời câu hỏi : Ai làm cho tôi chiếc chổi cọ đế quét nhà, quét sân ?
Làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nlià, quét sân trả lời câu hỏi : cha tôi làm gì ?
Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
Mẹ trả lời câu hỏi : Ai đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau ?
đựng hạt giống dầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau trả lời câu hỏi : Mẹ làm gì ?
Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Chị tôi trả lời câu hỏi : Ai đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khấu ?
đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu trả lời câu hỏi : Chị tôi làm gì ?
Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi.
Chúng tôi trả lời câu hỏi : Ai rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi ?
• rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi dầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi trả lời câu hỏi : Chúng tôi làm gì ?
Ai ?
Làm gì ?
Cha tôi
làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.
Mẹ
đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
Chị tôi
đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Chúng tôi
rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi.
4. Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai, làm gì ?
- Đặt câu:	
Ai ?
Làm gì ?
Bác nông dân
Em trai tôi
Những chú gà con Đàn cá
cày ruộng.
học trường mẫu giáo, chạy lon ton sau chân mẹ. bơi tung tăng dưới hồ.