Tiết 8

  • Tiết 8 trang 1
TIẼT 8
BÀI LUYỆN TẬP
A„ Đọc thầm ỉ MÙA HOA SẤU
B. Dựa theo nộỉ dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng :
Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào ?
Trả lời : Cây sấu thay lá.
Hình dạng hoa sấu như thế nào ?
Trả lời : Hoa sấu trông như những chiếc chuông nhỏ xíu.
Mùi vị hoa sấu thế nào ?
Trả lời : Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua.
Bài đọc trên có mấy hình ảnh so sánh ?
Trả lởi : Bài đọc có hai hình ảnh so sánh :
Những chùm hoa trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông tí hon.
Vị hoa chua ... tưởng như vị nắng non của mùa hè.
Trong câu "Đi dưới rặng sấu, ta có thể gặp những chiếc lá nghịch ngợm" ta có thể thay thế từ nghịch ngợm bằng từ tinh nghịch.