Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

  • Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 1
Tập đọc
CHÚ SẺ VÀ BỒNG HOA BANG LĂNG + Trả lời câu hỏi
Bằng lăng để dành bông hoa cuôi cùng cho ai ?
Trả lời : Bằng lăng dành bông hoa cuối cùng cho bé Thơ.
Vì sao bé Thơ nghĩ là mùa hoa đã qua ?
Trả lời : Bé Thơ nghĩ là mùa hoa bằng lăng đã qua vì bé không nhìn thấy bông hoa bằng lăng cuối cùng Iìở ở trên cao bị khuất phía trên của cửa sổ.
Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình ?
Trả lời : Sẻ non đã đậu lên cành bằng lăng làm cho bông hoa chúc xuống giúp cho bé Thơ nhìn thấy rõ bông hoa.
Mỗi người bạn của bé Thơ có điều gì tốt ?
Trả lời : Cả hai người bạn là cành bằng lăng và chú sẻ non đều có lòng tốt muốn giúp cho bé Thơ vui.
Nội dung: Tình cảm đẹp đẽ, cảm động mà bông hoa bằng lăng và sẻ non dành cho bé Thơ.