Tiết 1

  • Tiết 1 trang 1
TIẾT 1
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau :
Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục, khổng lồ, sáng long lanh.
Hồ được so sánh với một chiếc gương bầu dục, khổng lồ, sáng long lanh.
Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.
Cầu Thè Húc được so sánh với con tôm.
Người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi ...
Đầu rùa được so sánh với trái bưởi.
Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trông để tạo thành hình ảnh so sánh :
Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như một cánh diều.
Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo thổi.
Sương sớm long lanh tựa như những hạt ngọc.