Tập đọc: Người mẹ

  • Tập đọc: Người mẹ trang 1
Tập đọc
NGƯỜI MẸ
Hớt hải gọi con : gọi con với vẻ cuống quít và hoảng hốt.
+ Trả lời câu hỏi
Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 tả người mẹ mất con.
Trả lời : Những từ ngữ trong đoạn 1 tả người mẹ mất con : chạy ra, hớt hải gọi con, mấy đêm ròng thức trông con ốm, khẩn khoản cầu xin Thần Đêm Tối, đuổi theo Thần Chết.
Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà ?
Trả lời : Người mẹ đã làm theo yêu cầu của bụi gai là ôm ghì bụi gai vào lòng đế’ sưởi ấm cho no", mặc cho da thịt bị gai đâm, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Sau đó bụi gai đã chỉ đường cho bà.
Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà ?
Trả lời : Người mệ đã làm theo yêu cầu của hồ nước là khóc đến nỗi hai mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ. Bà đã cho hồ nước hai mắt mình để hồ nước chỉ đường cho bà.
Khoanh tròn khi chọn ý đúng nhất để nói lên nội dung câu chuyện :
Người mẹ rất dũng cảm
Người mẹ không sợ Thần Chết
Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con
Nội dung: Người mẹ rất yêu con. Vì cuộc sống của con, người mẹ có thể làm tất cả.