Bài 29: Kể chuyện vể Bạch Thái Bưởi "Bậc anh hùng kinh tế"

  • Bài 29: Kể chuyện vể Bạch Thái Bưởi
  • Bài 29: Kể chuyện vể Bạch Thái Bưởi
Bài 29
Kể chuyên về Bạch Thái Bưởi, "Bậc anh hùng kỉnh tế"
Bài làm
Bạch Thái Bưởi mồ côi bố, từ tấm bé đã phải theo mẹ đi bán hàng rong. Họ tên Bạch Thái Bưởi là do người bố nuôi họ Bạch đặt cho cậu. Nhờ bố nuôi mà cậu được học hành giỏi giang.
Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi bước vào đời lập nghiệp: làm thư kí hãng buôn, rồi buôn gỗ, buôn gạo, buôn ngô, khai thác mỏ, mở xưởng in... Có thời kì anh trắng tay nhưng không hề nản chí.
Năm 30 tuổi, anh mở Công ty vận tải đường sông. Đội tàu của anh có 30 chiếc, đủ tàu nhỏ tàu to, chạy đường sông, đường biển. Tàu của anh mang những cái tên rất đẹp: Hồng Bàng, Lạc Long, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bạch Đằng, Vân Đồn, Chi Lăng, v.v... Anh nêu cao khẩu hiệu đề cao tinh thần dân tộc như: “Người ta thì đi tàu ta”. Anh còn thuê kĩ sư, tuyển công nhân, lập xưởng sửa chữa tàu thuỷ. Anh đã cạnh tranh ngang ngửa với các chủ tàu người Hoa.
Anh được người đương thời ca ngợi là “Vua tàu thuỷ, bậc anh hùng kinh tế”.
Lê Huy Tẩm, 4A
Trường Tiểu học Đằng Giang - Hải Phòng