Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

  • Tập đọc: Cảnh đẹp non sông trang 1
  • Tập đọc: Cảnh đẹp non sông trang 2
+ Tập đọc
CẢNH ĐẸP NON SÔNG + Trả lời câu hỏi
Mỗi câu ca dao nói đến một vùng. Đó là các vùng nào ?
Trả lời : Mỗi câu ca dao nói đến một vùng :
Hai câu đầu nói đến vùng Lam Sơn.
Bốn câu tiếp theo nói đến vùng đất thuộc Hà Nội.
Câu 7, câu 8 nói đến vùng Nghệ An.
Câu 9, câu 10 nói đến đèo Hải Vân nằm giữa tỉnh Thừa Thiên
- Huế và thành phố Đà Nẵng.
Câu 11, câu 12 nói đến vùng đất Đồng Nai và Sài Gòn Gia Định.
Hai câu cuối cùng nói đến vùng Đồng Tháp Mười ở miền Tây
Nam Bộ.
Mỗi vùng có cảnh đẹp gì ?
Trả lời : Mỗi vùng có cảnh đẹp riêng :
Cảnh đẹp của Lạng Sơn là phố Kì Lừa và động Tam Thanh (trong động có chùa), có tượng nàng Tô Thị bồng con trên đỉnh núi đá.
Cảnh đẹp của Hà Nội là chùa Trấn Vũ và Hồ Tây.
Cảnh đẹp của Nghệ An là non xanh nước biếc.
Cảnh đẹp của Hải Vân là đèo cao, núi lớn giáp liền với biển.
Cảnh đẹp của vùng Sài Gòn Gia Định - Đồng Nai là sông Nhà Bè.
Cảnh đẹp của Đồng Tháp Mười ở miền Tây Nam Bộ là ruộng thẳng cánh cò bay và rất nhiều tôm cá.
Theo em, ai đã giữ gìn, tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn ? Trả lời : Theo em chính nhân dân lao động Việt Nam đã từ mấy ngàn năm nay, luôn chiến đấu để giữ gìn Tổ quốc và dựng xây, tô
điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn.
Nội dung: Sự giàu đẹp của các vùng miền trên đất nước ta.