Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
  • Luyện từ và câu trang 2
+ Luyện từ và câu
Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi :
Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn Trên sân trên cỏ
Tìm các từ chỉ hoạt động trong các khổ thơ trên.
Trả lời: Các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên là : chạy, lăn.
Hoạt động chạy của các chú gà con được miêu tả bằng cách nào ? Trả lời : Hoạt động chạy của các chú gà con được miêu tả bằng
cách so sánh với những hòn tơ nhỏ lăn tròn trên sân, trên cỏ.
Các đoạn trích sau có những hoạt động nào được so sánh với nhau ?
Con trâu đen lông mượt Cái sừng nó vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân đi như đập đất
Trả lời : ơ đây hoạt động đi của con trâu được so sánh với việc đập đất.
Cau cao, cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi
Trả lời : Hoạt động vươn cao của tàu cau được so sánh với sự vẫy vẫy và hứng mưa rơi của bàn tay người.
Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.
Trả lời : Hoạt động của những xuồng con đậu quanh thuyền lớn được so sánh với đàn con nằm quanh bụng mẹ.
Hoạt động húc húc của thuyền con được so sánh với việc đòi bú tí của đàn con.
3. Chọn từ ngữ thích hợp ở 2 cột A, B dê ghép thành câu.
Các câu cần ghép :
Những ruộng lúa cấy sớm đã trổ bông vàng ửng.
Những chú voi thắng cuộc huơ vòi chào khán giả.
Cây cầu làm bằng thân dừa bắc ngang dòng kênh.
Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng trên sông,