Chính tả: Nghe - viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

  • Chính tả: Nghe - viết: Đêm trăng trên Hồ Tây trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Đêm trăng trên Hồ Tây trang 2
+ Chính tả
Nghe - Viết: ĐÊM TRĂNG TRÊN Hồ TÂY
Điền vào chỗ trôíng iu hay uyu ?
đường đi khúc khuỷu, gầy khẳng khiu, khuỷu tay
Viết lời giải các câu đô :
a) - Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng
• Giải đáp : Đó là con ruồi
Sông không đến, bến không vào Lơ lửng giữa trời, làm sao có nước ?
Giải đáp : Đó là quả dừa
Vừa bằng cái nong
Cả làng đong chẳng hết
Giải đáp : Đó là giếng nước chung (hình tròn) của làng b) - Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò ?
Giải đáp : Đó là con khỉ
Trong nhà có bà hay quét
Giải đáp : Đó là cái chổi
Tên em không thiếu, chẳng thừa Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh
Giải đáp : Đó là quả đu đủ