Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
+ Luyện từ và câu
1. Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại :
Từ dùng ở miền Bắc
Từ dùng ở miền Nam
bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan
ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, khoai mì, vịt xiêm
Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Tìm từ cùng nghĩa với các từ đó.
Gan chi, gan rứa, mẹ nờ
Mẹ rằng : cứu nước, mình chờ chi ai ?
... Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò
- Có thể thay chi bằng gì, rứa bằng thể, nờ bằng à, tui bằng tôi, hắn bằng nó.
Điền dấu câu vào mỗi ô trông dưới đây.
CÁ HEO ở VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA
Đêm trăng, biển yên tĩnh ... Môt người kêu lên : "Cá heo 0" Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : "A m Cá heo nhảy múa đẹp quá 0" ... - Có đau không chú mình [?]Lẩn sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé|T]...