Tiết 7

  • Tiết 7 trang 1
TIẾT 7
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Điền dấu chấm và dấu phẩy vào bài văn sau :
NGƯỜI NHÁT NHẤT
Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu nói với mẹ :
Mẹ ạ ! bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.
Mẹ ngạc nhiên :
Sao con lại nói thế ?
Cậu bé trả lời:
Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt tay con.