Tập đọc: Âm thanh thành phố

  • Tập đọc: Âm thanh thành phố trang 1
  • Tập đọc: Âm thanh thành phố trang 2
O Tập đọc
ẦM THANH THÀNH PHỐ (5 Trả lời câu hỏi
ỉlằng ngày, anh Hải nghe thấy những ám thanh nào ?
Trả lời : Ilằng ngày, anh Hải nghe thấy tiêng ve kêu, tiếng kéo của những người bán thịt bò khô, tiếng còi ô tô, tiếng còi tàu hoả, tiếng bánh sắt lăn trên đường ray, tiếng đàn vi-ô-lông, đàn pi-a-nô.
Tìm các từ ngữ tả các âm thanh ấy.
Trả lời : Sau đây là các từ ngữ tả các âm thanh ấy : náo nhiệt, ồn ã, rền rĩ, lách cách, gay gắt, thét lên, ầm ầm.
Các âm thanh trên nói lên điều gì về cuộc sống của thành phô" ?
Trả lời : Các âm thanh trên nói lên cuộc sống của thành phố luôn sôi động, luôn ồn ào và căng thẳng nhưng xen vào đó cũng có những lúc người ta chợt nghe thấy một tiếng đàn du dương, êm ái. Nội dung: Cuộc sông náo nhiệt ỏ' thành phô" với nhiều âm thanh ồn ào, sôi động. Tuy nhiên vẫn có những âm thanh êm ả làm con người cảm thấy dễ chịu.