Tiết 2

  • Tiết 2 trang 1
TIẾT 2
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Tìm hình ảnh so sánh trong các câu đã cho :
Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời
như
những cây nến khổng lồ
Đước mọc san sát, thẳng đuột
như
hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi
Từ biển trong câu sau có ý nghĩa gì ?
- Từ biển trong "biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá
tràm bị hun nóng dưới mặt trời".
Trả lời : Từ biển trong câu trên có nghĩa như sau : tràm mọc rất
dày trên một vùng đất rộng, lá xanh đan chen vào nhau khiến cho ta tưởng như đó là một biển lá.