Chính tả: Nghe - viết: Âm thanh thành phố

  • Chính tả: Nghe - viết: Âm thanh thành phố trang 1
+ Chính tả
Nghe - Viết: ÂM THANH THÀNH PHỐ (trích)
Tìm những chữ viết hoa trong bài chính tả.
• Những chữ viết hoa trong bài chính tả : cẩm Phả, Hà Nội, Hải, Ánh trăng, Bét-tô-ven.
Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uòi :
5 từ có vần ui : cúi, chui, bụi bặm, lúi húi, củi.
5 từ có vần uôi : xuôi, suô"i, chuôi dao, đuôi, muỗi.
Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r có nghĩa như sau :
Có những nét gần như nhau -> giống
Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt -> rạ
Truyền kiến thức kinh nghiệm cho người khác -> dạy
Chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc có nghĩa như sau :
Ngược với phương Nam -> Bắc
Bấm đứt ngọn rau, hoa lá bằng 2 đầu ngón tay -> ngắt
Trái với rỗng -» đặc