Tiết 4

  • Tiết 4 trang 1
TIẾT 4
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào các ô trống :
Cà Mau đất xốp B Mùa nangH đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứtQ Trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế|7Ị cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình batH cây bần cũng phải quây quần thành chòmB thành rặng H Rễ dài, phải cắm sâu vào lòng đất.