Tiết 8

  • Tiết 8 trang 1
TIẼT8
BÀI LUYỆN TẬP
Đọc thầm :
ĐƯỜNG VÀO BẢN
Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây :
Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ?
Trả lời : a) Vùng núi
Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì ?
Trả lời : b) tả con đường
Vật gì nằm ngang đường vào bản :
Trả lời : c) Một con suối
Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ?
Trả lời : b) Hai hình ảnh
Trong ba câu a, b, c câu nào không có hình ảnh so sánh ?
Trả lời : Câu b không có hình ảnh sọ sánh