Chính tả: Nghe - viết: Vầng trăng quê em

  • Chính tả: Nghe - viết: Vầng trăng quê em trang 1
+ Chính tả
Nghe - Viết : VANG trăng quê em
a) Em chọn các tiếng nào điền vào chỗ trông ? Giải câu đô'.
Cây gì gai mọc đầy mình Tên gọi như thể bồng bềnh bay lên
Vừa thanh, vừa dẻo, lại bền Làm ra bàn ghế, đẹp duyên bao người ?
Giải đáp : Đó là cây mây (thuộc họ mây song dùng để vót làm nan đan hàng mĩ nghệ hoặc để nguyên cây làm bàn ghế).
Cây gì hoa đỏ như son Tên gọi như thể thổi cơm ăn liền
Tháng ba, đàn sáo huyên thuyên Ríu ran đến đậu đầy trên các cành
Giải đáp : Đó là cây gạo (có hoa màu đỏ), b) Điền vào chỗ trống ăt hay ăc ?
Tháng chạp thì mắc trồng khoai Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư bắc mạ, thuận hoà mọi nơi.
Tháng năm gặt hái vừa rồi Bước sang tháng sáu nước trôi đầy đồng
Đèo cao thì mặc đèo cao Trèo lên đến đĩnh ta cao hơn đèo
Đường lên, hoa lá vẫy theo Ngắt hoa cài mũ tai bèo, ta đi.