Tập đọc: Mồ Côi xử kiện

  • Tập đọc: Mồ Côi xử kiện trang 1
+ Tập đọc
MÔ CÔI XỬ KIỆN
+ Ira lời câu hỏi
Chủ quán kiện bác nông dân về điều gì ?
Trả lời : Chủ quán kiện bác nông dân về việc bác ta đã vào quán hít mùi thơm của các món ăn mà không trả tiền.
Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân.
Trả lời : Câu sau đây nêu rõ lí lẽ của bác nông dân : "Tôi vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm. Tôi không mua gì cả."
Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần ?
Trả lời ; Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần để cho chủ quán nghe đủ tiếng kêu của số tiền 20 đồng như chủ quán đã đòi bồi thường.
Thử đặt tên khác cho truyện :
Một vụ kiện lạ.
Một cách xử kiện thông minh và công bằng.
Nội dung: Ca ngợi sự thông minh của Mồ Côi: Với cách xử kiện thông minh, tài trí và công bằng, Mồ Côi đã bảo vệ bác nông dân thật thà thoát khỏi sự lừa bịp dôi trá của tên chủ quán.