Tập đọc: Đôi bạn

  • Tập đọc: Đôi bạn trang 1
+ Tập đọc
ĐÔI BẠN
+ Trả lời câu hỏi
Thành và Mến kết bạn vào dịp nào ?
Trả lời: Thành và Mến kết bạn vào dịp giặc Mĩ ném bom bắn phá hoại miền Bắc, Thành phải sơ tán từ thành phố về quê Mến ở.
Mến thây thị xã có gì mới lạ ?
Trả lời: Mến thấy thị xã có nhiều điều khác với nông thôn : ở đây có nhiều phố xá, nhà ngói san sát, cái cao cái thấp, xe cộ đi lại nườm nượp trên đường, ban đêm, đèn điện sáng như sao sa.
Mến có hành động gì đáng khen ?
Trả lời: Mến có hành động đáng khen là đã không do dự, dũng cảm nhảy ngay xuống hồ nước cứu người sắp chết đuối.
Em hiểu câu nói của người bố là thế nào ?
Trả lời: Người bố, qua câu nói cuối chuyện này, đã tỏ lòng khâm phục, quý trọng và biết ơn những người nông thôn vì họ luôn tốt bụng, rộng lượng, thương người và sẵn sàng xả thân cứu giúp người khác.
Tìm các chi tiết nói lên tình cảm thuỷ chung của gia đình Thành đối với những người đã giúp đỡ mình.
Trả lời: Tình cảm thuỷ chung của gia đình Thành đốì với những người đã giúp đỡ mình thể hiện ở chỗ bố Thành đã đón Mên ra thành phố chơi, Thành dẫn bạn đi chơi nhiều nơi đông vui trong thành phố.
Nội dung: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của Mến. Nhờ sự xẻ thân cứu người của Mến nên em bé bị rơi dưới hồ nước đã thoát nạn.