Chính tả: Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ

  • Chính tả: Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ trang 2
+ Chính tả
Nghe - Viết : NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích)
Tìm tên riêng trong bài chính tả.
Trong bài chính tả có các tên riêng : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng (Đức Thanh, Kim Đồng là tên riêng của người, Nùng là tên riêng của một dân tộc ở miền núi, Hà Quảng là tên của một địa phương).
Nhắc lại cách viết các tên riêng đó :
Các tên riêng đó đều phải viết hoa.
Điền vào chỗ trông ay hay ây “ỉ
cây sậy, chày giã gạo
dạy học, ngủ dậy
số bảy, đòn bẩy
Điền vào chỗ trống : a) 1 hay n ?
Trưa nay bà mệt phải nằm
Thương bà cháu đã giành phần nấu cơm
Bà cười vừa nát vừa thơm
Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần ?
Ghi chú : Cơm thơm ở đây chính là cơm nấu vụng bị cháy khét.
b) i hay iê ?
Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn kiến đi và suýt nữa thì dìm nó chết đuối. Chim gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bám chặt vào cành cây, thoát hiểm.