Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

  • Tập đọc: Nhớ Việt Bắc trang 1
+ Tập đọc
NHỚ VIỆT BẮC
+ Ira lời câu hỏi
Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc ?
Trả lời : Người cán bộ về xuôi nhớ "những hoa cùng người" ở Việt Bắc. Nhớ hoa có nghĩa là nhớ cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc. Nhớ người là nhớ những con người ở Việt Bắc chăm chỉ làm ăn và một lòng một dạ thuỷ chung với cách mạng.
Tìm các câu thơ cho thấy :
Việt Bắc rất đẹp :
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Việt Bắc đánh giặc giỏi :
Nhớ khi giặc đến giặc lùng Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây
Núi giăng thành luỹ sắt dày Rừng che bộ đội rừng vây quân thù
Vẻ đẹp của người Việt Bắc thể hiện qua các câu thơ nào ?
Trả lời : Vẻ đẹp của người Việt Bắc thể hiện qua các câu thơ sau :
Đèo cao nắng ánh dao gài thất lưng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung
Vẻ đẹp của người Việt Bắc là vẻ đẹp trong lao động và trong chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của cách mạng.
Nội dung: Ca ngợi đất và người Việt Bắc rất đẹp và đánh giặc giỏi.