Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

  • Tập đọc: Người liên lạc nhỏ trang 1
+ Tập đọc
NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ
+ Trả lời câu hỏi
Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?
Trả lời: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.
Vì sao bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng ?
Trả lời : Bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng vì vùng này là vùng người Nùng, bác cán bộ phải làm như vậy để che mắt địch.
Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào ?
Trả lời : Cách đi đường của hai bác cháu được bố trí như sau : Kim Đồng đi trước, ông ké lững thững đi sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người trước làm hiệu, người sau tránh vào ven đường.
Hãy tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch.
Trả lời : Sau đây là các chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng : Gặp địch, Kim Đồng không hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên huýt sáo làm hiệu. Khi giặc hỏi, Kim Đồng nhanh trí trả lời ngay: "Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm". Kim Đồng đã lừa địch bằng cách quay lại gọi: "Già ơi ! Ta đi thôi ! về nhà cháu còn xa lắm đấy !" Sự mưu trí ấy làm cho giặc tưởng rằng đó chính là thầy mo thật.
Nội dung: Kim Đồng là một liên lạc mưu trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cách mạng.