Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
  • Luyện từ và câu trang 2
+ Luyện từ và câu
Hãy kể tên một sô' dân tộc thiểu sô' ở nước ta :
- Ớ nước ta có nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống như người Mèo, người Thái, người Nùng, người Mán, người Ba-na, người Ê-đê, người Khơ-mú, người Vân-kiều, người Mạ, người Cơ-ho, người Xơ-đăng, người Khơ-me, người Xtiêng ...
Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trông :
Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruông bậc thang.
Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nlià rông để múa hát.
Để tránh chú dữ, nhiều dân tộc có thói quen ở nhà sàn.
Truyện Hủ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm.
Quan sát hình vẽ rồi viết các câu so sánh :
Trăng tròn như quả bóng.
Nụ cười đẹp như hoa.
Đèn sáng như sao
Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống ỉ
Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra.
Trời mưa, đường đất sét trơn như xoa mỡ.
Ở thành phố có nhiều toà nhà cao như trái núi.