Tập đọc: Nhà bố ở

  • Tập đọc: Nhà bố ở trang 1
Tập đọc
Nhà bố ở
+ Trả lời câu hỏi
Quê Páo ở đâu ?
Trả lời : Quê Páo ở miền núi. Các câu sau đây cho biết điều đó : Ngọn núi ở lại cùng mây - Tiếng suối nhòa dần sau cây"
Páo đi thăm bô ở đâu ?
Trả lời : Páo đi thăm bố ở thành phố.
Những điều gì khiến Páo thây lạ ?
Trả lời : Những điều ở thành phố khiến Páo thấy lạ là : đường rộng, sông sâu (hơn suối ở quê nhà), người và xe đi như gió thổi, ngước lên mới thấy mái nhà vì nhà cao như núi, nhà có mấy trăm cửa sổ, đường lên các tầng lầu quanh co.
Những gì Páo thấy giông quê mình ?
Trả lời : Những nét sau đây Páo cho thấy thành phố giống quê mình:
Nhà cao sừng sững như núi.
Đường lên đi vào trong ruột
Quanh co như Páo leo đèo
Bố ở tầng năm chót vót
Gió như đỉnh núi bản ta
Nội dung: Sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của bạn nhỏ ở miền núi về thăm nhà bô ở thành phố. bạn thấy cái gì cũng khác lạ nhưng vẫn nhớ đến quê nhà.