Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

  • Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên trang 1
+ Tập đọc
NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN
+ Trả lời câu hỏi
Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?
Trả lời : Nhà rông phải chắc để chịu được gió bão trong một thời gian dài, để có thể chứa được nhiều người cùng hội họp hoặc nhảy múa. Nhà rông phải cao để voi đi qua không đụng sàn và khi múa rông chiêng, giáo không vướng mái.
Gian đầu được trang trí ra sao ?
Trả lời : Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo giỏ mây dựng hòn đá thần, quanh giỏ mây đó treo những cành hoa đan bằng tre, treo vũ khí, nông cụ chiêng trống.
Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ?
Trả lời : Gian giữa có bếp lửa là trung tâm của nhà rông vì đây chính là nơi tiếp khách của làng và cũng là nơi các già làng thường họp bàn các việc lớn.
Nội dung: Nhà rông ở Tây Nguyên rất khác lạ. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng của buôn làng, nơi thể hiện nét đẹp văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.