Bài số 10: Tả và giới thiệu một danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước ta

  • Bài số 10: Tả và giới thiệu một danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước ta trang 1
  • Bài số 10: Tả và giới thiệu một danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước ta trang 2
Bài sô 10
Tả và giói thiệu một danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước ta.
Bài làm
Hương Sơn
Hương Sơn còn được gọi là Hương Tích, cách trung tâm Hà Nội 50 cây số về phía tây, là danh tham thắng cánh được ca ngợi là "Nam thiên đệ nhất động’’. Thắng cảnh Hương Sơn có tổng diện tích khoảng 18.000 héc-ta, bao gồm 18 chùa, đền, hang, động vả suối, nằm rải rác O’ bốn thôn: Yen Vỹ, Đục Khê, Hội Xã và Phú Yên thuộc địa phận xã Hương Sơn. huyện Mỹ Đức, tinh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội.
Danh tháng Hương Son được chia thành 4 khu như sau:
Khu Huong Thiên có 8 di tích là: động Hương Tích, chùa Thiên Trù, đền Trình Ngũ Nhạc, chùa Giải Oan. đền Cửa Võng, chùa Tiên Son. chùa Hình Bồng và động Đại Binh.
Khu Thanh Hương: gồm chùa Thanh Sơn và động Hưong Đài.
Khu Long Vân: gồm chùa Long Vân, động Long Vân, động Cây Khế. hang Thánh Hoá.
- Khu Tuyết Sơn: gồm chùa Bảo Đài, động Ngọc Long, chùa Ngư Trì (chùa Cá), đền Trình Phú Yên.
Du khách phải mất ba ngày mới có thể tham quan hết được cảnh đẹp Hương Sơn. Đi đò từ Bến Đục dọc theo suối Yến vào đến Ben Trò, dư khách bắt đầu leo núi, hoặc đi cáp treo. Leo 4 cây số. qua Quan Âm Kiều sẽ đến Động Chính chùa Hương.
Hội chùa Hương kéo dài suốt ba tháng, từ mùng 6 tháng Giêng hằng năm đến 25 tháng ba âm lịch. Có năm, hơn nửa triệu người đến dự hội chùa Hương. Du khách nào muốn cầu xin no ấm thì đen khấn ở Đụn Gạo; cầu xin giàu có thì đến khấn ó' Đụn Tiền; cầu xin con gái con trai thì khấn ở Núi Cậu, Núi Cô... Tục truyền ràng rất linh nghiệm!
Hương Tích là "Bầu Trời, Cảnh Bụt’’ của quê hương em.
Nguỳên Thị Ái Liên, 4A
Trường Tiểu học Hương Sơn
Mỹ Đức - Hà Nội