Bài số 18: Kể tên một số loài rắn. Tả đặc điểm và lợi ích của rắn

  • Bài số 18: Kể tên một số loài rắn. Tả đặc điểm và lợi ích của rắn trang 1
Bài sô 18
Kể tên một số loài rắn. Tả đặc điểm và lợi ích của rắn.
Bài làm
Rắn thuộc loài bò sát, không có chân. Thầy Hải dạy sinh vật ở trường em cho biết ở nước ta có gần 150 loại rán, trên thế giới có 2.700 loài.
Lúc bò, rắn há miệng rất to, lưỡi chẻ đôi thành hai cái vòi đỏ lòm. đó là cơ quan vị giác và xúc giác của ran.
Ran độc có nhiều loài: ran cạp nia, ran cạp nong, ran lục, ran hổ mang, ran hổ mang chúa, ran hổ mang bành... Ran ráo và rắn nước không thuộc loài răn độc.
Ran sống ở hang, de trứng. Vài năm. ran lại lột xác một lần. Dân gian có càu: ‘‘Rắn giả Tấn lột. người già người tụt vô sàng”(Sàng là quan tài). Rắn thường dài khoáng 1 - 2 mét. Ran độc có con dài 5-6 mét, to và nặng dến hàng chục cân.
Nọc rắn là dược liệu quý hiếm. Thịt rắn là đặc sản. món ăn cao cấp trong các nhà hảng hiện nay. Ớ ngoại thành Hà Nội, ó' vùng đồng bang sông Cửu Long, có nhiều gia đình sống bang nghề nuôi ran vả bat rắn, làm giàu bang rắn.
Lê Vĩnh An, 4A
Trường Tiểu học Phước Hoà
Tuy Phước - Bình Định