Bài số 3: Giới thiệu và tà một người biết vượt lên số phận ở quê hương em

  • Bài số 3: Giới thiệu và tà một người biết vượt lên số phận ở quê hương em trang 1
  • Bài số 3: Giới thiệu và tà một người biết vượt lên số phận ở quê hương em trang 2
Bài sô 3
Giói thiệu và tả một người biết vượt lên số phận ỏ' quê hương em.
Bài làm
Chú Ba Chuỳnh
O quê em, nói đến chú Ba Chuỳnh không ai là không biết.
Người chú Chuỳnh thô, da đen. Tóc rễ tre, chân đi vòng kiềng. Mồ côi bố từ khi mới lên 8, 12 tuổi mẹ lại qua đời khi đang học lớp Năm, chú Chuỳnh phải bỏ học, ở một mình trong gian nhà gianh vách đất. Gia tài chỉ có cái ổ rơm. Chú đi ở chăn trâu, làm thuê. Bà em nói: “Quê ta chưa có ai khổ như chú Chuỳnh. Kiếp người khổ đến thế là cùng!”.
Có điều rất lạ là tuy đói cơm rách áo nhưng chú Chuỳnh không bao giờ ốm đau. Sau khi hợp tác xã chia lại ruộng đất cho bà con xã viên, chú Chuỳnh cũng được chia 3 sào. Nhờ siêng năng làm lụng, dè sẻn dành dụm, chỉ mấy năm sau, chú Chuỳnh tậu được bò, lúc nào trong nhà cũng có vài tạ thóc.
Tính tình chú Chuỳnh rộng rãi nên ai cũng quý. Gia đình nào thiếu thóc, chú Chuỳnh cho vay; bao giờ trả cũng được, chẳng lời lãi gì. Nhà nào cần giúp việc cày bừa, đào ao, làm vườn, sửa nhà, chú Chuỳnh sẵn sàng giúp, tiền công bao nhiêu cũng được.
Chưyện chú Chuỳnh lấy vợ đã thành giai thoại của bà con làng em. Năm đó chú Chuỳnh đã 32 tuôi, vẫn sông độc thân. Trong làng có cô Ba đã 39 tuôi. Mưa lũ tràn về, chồng cô Ba và hai con bị lũ cuốn trôi, sáu ngày sau mới tìm được xác. Cô Ba đang chới với giữa dòng lũ thì được chú Chuỳnh cứu sống. Cô như người mất hồn, ốm đau mãi. Chú Chuỳnh đưa cô Ba về thuốc thang. Một năm sau, hai người nên vợ nên chồng. Cái tên Ba Chuỳnh có từ đó. Bà em rất quý chú Ba Chuỳnh. Em cũng rất thương chú Ba Chuỳnh.
Hoàng Đức Khánh, 4A Yên Khánh - Ninh Bình