Bài số 14: Tả con ong mật và nói lên lợi ích của nó

  • Bài số 14: Tả con ong mật và nói lên lợi ích của nó trang 1
  • Bài số 14: Tả con ong mật và nói lên lợi ích của nó trang 2
Bài sô 14
Tả con ong mật và nói lên lọi ích của nó.
Bài làm
Ong có nhiều loài: ong nghệ, ong bầu, ong đất, ong vò vẽ, ong ruồi... và ong mật.
Ong mật có thể sống tự nhiên trong rừng, nhiều nhất là các rừng tràm vùng u Minh. Ong mật cũng cớ thế nuôi trong vườn nhà.
Ong mật sống theo đàn, mỗi đàn đông đến hàng ngàn con. Mỗi đàn ong có một ong chúa, hàng trăm con ong đực và hảng ngàn con ong thợ. Ong chúa như một nữ hoàng, chuyên đẻ trứng phát triển đản ong. Ong thợ xây tố. lấy mật hoa và gây mật.
Mồi con ong có cặp cánh mỏng, vàng thầm, trong suốt, có 6 chân chia đều thành hai phía. Đầu ong có hai cái vòi nhỏ và dài. Miệng ong có lưỡi như một mũi kim.
Ong thợ có lưỡi dài để hút mật hoa, chân có giỏ đựng phấn hoa, đầu có hạch sinh sữa chúa đế nuôi ấu trùng. Tuyến nước bọt ở ngực ong có chất luyện mật hoa thành mật ong; bụng có hạch tiết ra chất sáp làm nguyên liệu xây tổ.
Mùa xuân, mùa hè có nhiều hoa cũng là mùa đàn ong phát triến. Nơi nào có hoa là ong bay đến tìm mật hoa, nhuỵ hoa. Ong có thê bay rat xa nhưng không bao giờ lạc đường về tổ; cú' chuyên cần đi đi về về mang mật, mang nhuỵ hoa về tô.
Con ong nhỏ bé nhưng rất có ích. Nó cho ta mạt ong, sữa ong chúa, sáp ong. Nó thụ phán làm tăng sản lượng cây trồng. Nó là biếu tượng của đức tính chuyên cần, tích luỹ, kết đàn.
Nhà em có nuôi hai tố ong..Tiếng ong rù rì từ sáng đến tối, nghe thật vui tai. Tháng hai, tháng ba, cam, chanh, bưởi ra nhiều hoa, em thường ra vườn ngâm ong hút mật và lây nhuỵ hoa.
Nguyễn Trọng Đài, 48
Trường Tiểu học Đại Lộc - Quàng Nam