SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 114: Luyện tập chung

  • Bài 114: Luyện tập chung trang 1
Bài 114	LUYỆN TẬP CHUNG
1. Số
523 X 3 =	
402 X 6 =	
1017 X 7 =	
1207 X 8 =	
1569 : 3 =	
2412 : 6 =	
7119 : 7 = 	
9656 : 8 =	
2. Đặt tính rồi tính :
3. Trong ngày Hội thể dục thể thao, các vận động viên xếp thành các hàng. Ban đầu xếp thành 7 hàng, mỗi hàng có 171 vận động viên. Hỏi khi chuyển thành 9 hàng đều nhau thì mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ?
Bài giải
4.
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 234m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.
Bài giải
3 - VBTT3/2- A
1253 : 2
2714 : 3
2523 :4
3504 : 5