SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 169: Luyện tập chung

  • Bài 169: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 169: Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
1. Viết tiếp vào chỗ chấm :
Số liền sau của 31 460 là :	
Số liền trước của 18 590 là :	
Các số 72 356 ; 76 532 ; 75 632 ; 67 532 viết theo thứ tự từ bé đến
lớn là :	
2. Đặt tính rồi tính :
27864 + 8026
52971 - 6205
3516x6	2082:9
3. Tìm X:
a) X X 4 = 912
b) X : 3 = 248
4. Đánh dấu X vào ô trống đặt cạnh những tháng có 30 ngày :
□
□
□
□
Tháng Một í __ j Tháng Hai □ Tháng Ba □ Tháng Tư □
Tháng Năm □ Tháng Sáu □ • Tháng Bảy □ Tháng Tám □
Tháng Chín Tháng Mười Tháng Mười một Tháng Mười hai
Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 8cm và chiều rộng 5cm. cắt tấm bìa này thành tấm bìa hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa ban đầu và tấm bìa còn lại là một hình chữ nhật (xem hình vẽ).
Tính diện tích tấm bìa hình vuông.
Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật còn lại.
8cm
Bài giải