SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 139: Diện tích hình vuông

  • Bài 139: Diện tích hình vuông trang 1
DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
1. Viết vào ô trống (theo mẫu):
Cạnh hình vuông
Diện tích hình vuông
Chu vi hình vuông
2cm
2x2 = 4 (cm2)
2x4 = 8 (cm)
4cm
6cm
8cm
Bài giải
40mm =	cm
Một miếng nhựa hình vuông cạnh 40mm. Hỏi diện tích miếng nhựa đó là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?
Một hình vuông có chu vi 24cm. Tính diện tích hình vuông đó.
Bài giải
Ghép 6 miếng nhựa hình vuông cạnh 4cm thành hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích hình chữ nhật đó.
	 Bài giải
4cm
5 - VBTT3/2- A