SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 122: Tiền Việt Nam

  • Bài 122: Tiền Việt Nam trang 1
  • Bài 122: Tiền Việt Nam trang 2
(Bài 122)	TIÊM VIỆT NAM
Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải (theo mẫu) :
2000 đồng
10 000 đồng
2000 đồng
2000 đồng
2000 đồng
1000 đồng
1000 đồng
1000 đồng
5000 đồng
5000 đồng
2000 đồng
1000 đồng
5000 đồng
2000 đồng
1000 đồng
10 000 đồng'
Xem tranh rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :
đồ vật có giá tiền nhiều nhất là	
Mua một chiếc thước kẻ và một đôi dép thì hết	đồng.
Giá tiền một cái com pa ít hơn giá tiền một gói bánh là	đổng.