SGK Vở bài tập Toán 3 - Bài 131: Số 100 000 - Luyện tập

  • Bài 131: Số 100 000 - Luyện tập trang 1
Bài 131	SỐ 100 000 - LUYỆN TẬP
Số
50 000 ; 60 000 ; 70 000 ;	; 90 000 ; .
50 000 60 000 	 80 000 	
Một nhà thi đấu có 8000 chỗ ngồi, đã có 6000 người đến xem trận đấu. Hỏi còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi ?
Bài giải
Sô
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
31 653
31 654
31 655
23 789
40 107
62 180
75 699
99 999
•