Giải toán lớp 2 Bài 105: Một phần hai

  • Bài 105: Một phần hai trang 1
  • Bài 105: Một phần hai trang 2
Bài 105
MỘT PHẦN HAI
GHI NHỚ
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Dã tỏ màu ỉ hình nào?
2
Đã tô màu i A; C; D.
2
2. Hình nào có ỉ số ô vuông được tô màu?
Các hình có sô' ô vuông được tô màu là: A; C;
* ỉ : đọc là một phần hai hay một nửa.
3. Hình nào đã khoanh vào 4 số con cá ?
2
Giải
Hình b) đã khoanh vào 4 số con cá.
2
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Đã tô màu — hình nào? 2
a)
b)
\\\\
c)