Giải toán lớp 2 Bài 113: Bảng chia 4

  • Bài 113: Bảng chia 4 trang 1
  • Bài 113: Bảng chia 4 trang 2
Bài 113
BẢNG CHIA 4
I. CẦN NHỚ
4:4 = 1
16:4 = 4
28:4 =
8:4 = 2
20 : 4 = 5
32 : 4 =
12:4 = 3
24 : 4 = 6
36 : 4 =
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Tính nhẩm:
8:4 =
12:4 =
24 : 4 =
16 : 4 =
40 : 4 =
20 : 4 =
4:4 =
28 :4 =
36:4 =
Giải
8:4 = 2
12:4 = 3
24:4 =
16:4 = 4
40:4 = 10
20:4 =
4:4 = 1
28 : 4 = 7
36:4 =
2. Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. HỎI mồi hàng có mấy học sinh?
Giải
Số học sinh ở mỗi hàng là:
32 : 4 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh.
Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng?
Giải
SỐ hàng xếp được là:
32 : 4 = 8 (hàng)
Đáp số: 8 hàng.
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Thừa số
8
?
4
5
3
Thừa số
4
3
9
?
ọ
Tích
Ỹ
18
?
20
12
2. Có 24 bút chì màu đựng đều trong 4 hộp. Hỏi mỗi hộp đựng mấy bút chì?
Đáp số: 6 bút chì