Giải toán lớp 2 Bài 114: Một phần tư

  • Bài 114: Một phần tư trang 1
  • Bài 114: Một phần tư trang 2
Bài 114
MỘT PHẦN TƯ
GHI NHỚ
* —: một phần tư.
4
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Dã tô màu 4 hình nào? 4
Giải
Các hình có Ạ số ô vuông đã được tô màu là: A, B, D. 4
ụẳ.Ã iìt ýÁ.
Hình a) đã khoanh vào — số con thỏ.
4
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Ghi ỉ vào các đoạn thẳng của đoạn thẳng AB.
A I	1	1	1	1 B
2. Hình nào dưới dây có — số chấm tròn đã được tô màu: 4
Đáp số: 4 quả cam