Giải toán lớp 2 Bài 109: Một phần ba

  • Bài 109: Một phần ba trang 1
  • Bài 109: Một phần ba trang 2
Bài 109
MỘT PHẦN BA
GHI NHỚ
: một phần ba.
3
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Dà tô màu 4 hình nào?
3
Giải
Đã tô màu 4 A; C; D.
3
Hình nào có ~ số ô vuông được tô màu?
Giải
Đã tô màu 4- các hình A; B; c.
3
Hình nào đã khoanh vào 4 số con gà ?
b)
3
Giải
Hình b) đã khoanh vào ị- số con gà.
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Đã tô màu 4 hình nào? 3
a)	b)	c)	d)	e)
2. Có 24 quả cam chia đều cho 3 tổ. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu quả cam?
Đáp số: 8 quả cam