Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 122: Luyện tập

  • Bài 122: Luyện tập trang 1
  • Bài 122: Luyện tập trang 2
Bài 122: LUYỆN TẬP
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
5 giờ
6 giờ 5 giờ rưỡi
D. 6 giờ 30 phút
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ:
A. 12 giờ 30 phút	B. 3 giờ rưỡi
(c?)3 giờ	D. 12 giờ 15 phút
Đúng ghi Đ, sai'ghi S:
Buổi biểu diễn ca nhạc bắt đầu lúc 20 giờ. Ngọc đến nhà hát lúc 20 giờ 15 phút.
Như vậy: • Ngọc đến sớm giờ
Ngọc đến đúng giờ
Ngọc đến muộn giờ
Viết giờ hoặc phút vào chỗ chấm cho thích hợp:
Hai hiệp chính của mỗi trận thi đấu bóng đá thường kéo dài trong 90 phút.
Mỗi ngày người thợ làm việc 8 giờ.
Một người đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng gần 2 giờ.