Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 143: Luyện tập

  • Bài 143: Luyện tập trang 1
  • Bài 143: Luyện tập trang 2
Bài 143: LUYỆN TẬP
Tính:
Nhà bác Sơn K'''	T-+7	Thành phố
Bài giải
Bác Sơn còn phải đi tiếp số ki-lô-mét là:
43 - 25 = 18 (km)
Đáp số: 18km.
Bề dày của một cuốn sách là 5mm. Một chồng sách gồm 10 cuốn như thế. Hỏi chồng sách đó cao bao nhiêu mi-li-mét ?
Tóm tắt
1 cuốn sách dày : 5mm 10 cuốn sách dày : . . .mm ?
Bài giải
10 cuốn sách có độ dày :
10 X 5 =50 (mm)
Đáp số: 50mm
a) Đo độ dài cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.
b) Chu vi tứ giác ABCD là:
40 + 10 + 40 + 30 = 120 (mm)
Đáp số: 120mm