Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200

  • Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200 trang 1
  • Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200 trang 2
Bài 134: CÁC số TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200
1. Viết (theo mẫu):
130
Một trăm ba mươi
170
Một trăm bảy mươi
160
Một trăm sáu mươi
180
Một trăm tám mươi
110
Một trăm mười
150
Một trăm năm mươi
190
Một trăm chín mươi
120
Một trăm hai mươi
200
Hai trăm
150
<
170
180
< 190
160
>
130
160
>
140
150
= 150
180
<
200
120
<
170
190
> 130
110
<
140
100 ; 110 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 170 ; 180 ; 190 ; 200.
Viết số
Đọc số
130
một trăm ba mươi
120
một trăm hai mươi
150
một trăm năm mươi
170
một trăm bảy mươi
140
một trăm bốn mươi
2. Viết (theo mẫu):
3. Viết (theo mẫu):
Viết số
Đọc số
180
một trăm tám mươi
110
một trăm mười
160
một trăm sáu mươi
190
một trăm chín mươi
200
híù trăm
5.
SỐ
200 ; 190 ; 180 ; 170 ; 160 ; 150 ; 140 ; 130 ; 120 ; 110 ; 100.