Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 153: Luyện tập chung

  • Bài 153: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 153: Luyện tập chung trang 2
Bài 153: LUYỆN TẬP CHUNG
859
<
958
300 + 7
307
700
>
698
600 + 80 + 4 >
648
599
<
601
300 + 76	<
386
a) Khoanh vào số bé nhất:
672 ; 762 ; (567); 576.
Viết các số 497 ; 794 ; 389 ; 503 ; 378 theo thứ tự từ bé đến lớn:
378 ; 389 ; 497 ; 503 ; 794.
Đặt tính rồi tính:
618
103
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Đồ vật nào cao khoảng lm ?
A. Cái ca nước	(&)cái ghế tựa
c. Hộp sữa	D. Cái nhà
Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):