Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 142: Mi - li - mét

  • Bài 142: Mi - li - mét trang 1
  • Bài 142: Mi - li - mét trang 2
Bài 142: MI-LI-MÉT
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
lcm = 10mm	4cm	= 40mm
lm = 1000mm	20mm = 2cm
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh bằng 15mm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu mi-li-mét ?
Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
15 + 15 + 15 = 45 (mm)
(Hay 15 X 3 = 45 mm)
Đáp số: 45mm
4. Viết mìn, cm, m hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:
Bề dày của hộp bút khoảng 25mm.
Chiều dài phòng học khoảng 7m.
Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Vinh dài 319km.
Chiều dài chiếc thước kẻ là 30cm.