Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Tự kiểm tra cuối năm học

  • Tự kiểm tra cuối năm học trang 1
Tự KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
Tính nhẩm:
2x4=8
10 : 2 = 5
3x8 =24
15 : 5 =
4x3 =12
20 : 4 = 5
5x9 =45
28 : 4 =
5x5 =25
40 : 5 = 8
2x7 =14
30 : 5 =
Đặt tính rồi
tính:
68
73
425
689
+
—
—
24
49
312
157
92
24
737
532
Con bò vàng cân nặng 320kg, con bò đen cân nặng hơn con bò vàng 9kg. Hỏí con bò đen cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Tóm tắt
Bò vàng:
320kg
?kg
Bài giải Con bò đen cân nặng :
320 + 9 = 329 (kg)
Đáp số: 329kg
9kg
Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 37cm, 25cm, 30cm.
Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
37 + 25 + 30 = 92 (cm)
Đáp số: 92cm
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 95 ; 100 ; 105 ; 110.	b) 254 ; 244 ; 234 ; 224.
*