Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • Bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 1
Bài 162: ÔN TẬP VẼ ĐẠI LƯỢNG (tiếp theo)
Vẽ thêm kim đồng hồ để chỉ thời gian tương ứng:
a) Ngọc tưới cây lúc 5 giờ chiều.
’10
2 I
9
•	3-1
L8
$ 4/
<7
6 L/
Hà
cân nặng
b) Ngọc tưới cây xongj lúc 5 giờ 30 phút.
bao nhiêu ki-lô-gam ?
Tóm tắt 31kg Minh: h-~~	L~~~-Z-|
?kg 3kg Hà:r"" -'-I
Bài giải
Hà cân nặng là:
31 - 3 = 28 (kg)
Đáp số: 28kg
Lúc 7 giờ một ô tô từ A đến B. ô tô đi quãng đường AB hết 3 giờ. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ ?
Bài giải
ô tô đến B lúc:
7 + 3 = 10 (giờ)
Đáp số : 10 giờ.
Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn báo hiệu bao nhiêu ki-lô-mét ?
Tàu đánh cá cách đèn báo hiệu là:
4-3 = 1 (km)
Đáp số: lkm.