Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 161: Ôn tập về đại lượng

  • Bài 161: Ôn tập về đại lượng trang 1
Bài 161: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG
1. Đồng hồ chỉ mấy giờ:
Xu
12
Ị10
21
19
ĩ— 3)
V8
4/
V7
6 ấx
3 giờ rưỡi
5 giờ 15 phút
8 giờ rưỡi
Nối hai đồng hồ chỉ dùng buổi chiều (theo mẫu)
Can bé đựng 10/ dầu, can to đựng nhiều hơn can bé là 21 dầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu ?
Bài giải
Số lít dầu đựng trong can to là:
10 + 2 = 12 (lít)
Đáp số: 12 lít
Tóm tắt
Can bé
Can to
10 lít
? lít
2 lít
Viết mm, cm., dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp:
Một gang tay của mẹ dài 2dm.
Cột cờ của sân trường cao khoảng lõm.
Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 102km.
Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng lOmm.
Chiếc bút chì dài khoảng 16cm.