Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian

  • Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian trang 1
Bài 122. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN
Sự kiện lịch sử
Năm
Thế kĩ
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
40
I
Khởi nghĩa Bà Triệu
248
III
Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng
938
X
Lý Công Uẩn dời Đô về Thăng Long (Hà Nội)
1010
XI
Lý Thường Kiệt thắng quân Tống
1077
XI
Chiến thắng giặc Nguyên lần thứ ba
1288
XIII
Cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh của Lê Lợi thắng lợi
1428
XV
Vua Quang Trung đại phá quân Thanh
1789
XVIII
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập
1945
XX
Chiến thắng Điện Biên Phủ
1954
XX
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng
1975
XX
1. Viêt số La Mã thích hợp vào ô trống trong bảng thông kê một số
sự kiện lịch sử (theo mẫu):
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4 giờ = 240 phút
giờ rưỡi = 150 phút
3
~ giờ = 45 phút
1,4 giờ = 84 phút
3
-- phút = 45 giây
4
3. Viết số thích hợp vào 4 ngày = 96 giờ 2 ngày 5 giờ =53 giờ
180 phút = 3 giò'
366 phút - 6 giờ 6 phút 240 giây = 4 phút
450 giây = 7 phút 30 giây 3600 giây = 1 giờ.
chấm:
ngày = 8 giò'
O
2 thế kỷ = 200 năm — thế kỷ = 25 năm
năm = 8 tháng 36 tháng = 3 năm 300 năm = 3 thế kỉ.
năm = 36 tháng 5 năm rưỡi = 66 tháng