Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 175: Tự kiểm tra

  • Bài 175: Tự kiểm tra trang 1
  • Bài 175: Tự kiểm tra trang 2
  • Bài 175: Tự kiểm tra trang 3
Bài 175. Tự KIỂM TRA
Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Cho một đoạn của tia số:
p
	1	1	1	1	1	1	1	'	1	1	1	
1,0	...	2,0	3,0
Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm ngay dưới điểm p là:
A. 1,9	B. 2,1	©1,8	D. 1,2.
Sô" nào dưới đây có cùng giá trị với 0,500 ?
@0,5	B. 0,05
c. 0,005	D.5,0.
Số thập phân nào dưới đây chỉ phần đã tô đậm của hình vuông bên ?
A. 27,0	B. 2,7
@0,27	D. 0,027.
Có bao nhiêu hình lập phương trong tháp vẽ bên ?
9
10 ©14
D.21.
Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận, thắng 12 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là:
A. 12%	B. 32%
c. 40%	@60%.
Phần 2
b)
85,34
46,29
39,05
d)
28,32
4 3
8
3,54
32
0
Đặt tính rồi tính: a)
24,206
+ 38,497
62,703
c)
40,5
X
5,3 12 15
202 5 214,65
Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 35 phút. 0 tô đi với vận tốc 44 km/giờ và nghỉ ở dọc đường mất 20 phút. Tính quãng đường AB.
Bài giải
Thời gian ô tô đi từ A đến B là:
10 giờ 35 phút - 7 giờ = 3 giờ 35 phút
Thời gian thực ô tô đi là:
3 giờ 35 phút - 20 phút = 3 giờ 15 phút 3 giờ 15 phút - 3,25 giờ
Quãng đường AB dài là:
44 X 3,25 = 143 (km)
Đáp số : 143km.
Viết kết quả tính vào chỗ chấm:
Một mảnh đất gồm bốn nửa hình tròn và một hình vuông có kích thước ghi trên hình vẽ dưới đây:
Diện tích của mảnh đất là:
20 X 20 + (10 X 10 X 3,14) X 2 = 1028 (m2)
Chu vi của mảnh đất là:
(10 X 2 X 3,14) X 2 = 125,6 (m)